Cơ bida libre Adam 2

1,000,000 

Cơ bida libre Adam 2

➤Cơ sơn
➤Ngọn mapple
➤Khối lượng 425g
➤Phíp adam
➤Đầu R
➤Mũi 11.5 mm
BẢO HÀNH CONG NGỌN 6 THÁNG.

Cơ bida libre Adam 2

1,000,000 

Chat Facebook
076.777.7733