HOTLINE

093 111 9635

2022

2022

thế đánh 1 băng gom bi
khi đánh đẩy cơ quá ngắn hoặc quá dài
mẫu cơ longoni3-cushion s20,e71 shaft
cách đánh cule
luật và cách chơi bida dù
nguyên liệu làm đầu cơ bida kamui
bôi lơ trước khi đánh
sử dụng tay đúng cách
vải bỉ bàn bida

Giải đấu

Thế giới
Việt Nam
No posts found

Cơ thủ

Thế giới
Việt nam
No posts found